จงตามเรามา   		จรัล C.Ss.R.

===========================

(รับ) จงตามเรามาเถิด เหล่าชาวประมงทั้งหลาย
ยกแบกกางเขนของเจ้า แล้วทุกคนจงตามเรามา

1) พระเยซูเจ้าทรงดำเนินตามชายทะเล แลเห็นชาวประมงผู้บากบั่นทำงานจำเจ
เอ่ยตรัสกับทุกคน รวมทั้งพวกชาวทะเล จงทิ้งทรัพย์สินบ้านช่องแล้วจงตามเรามา

2) ผ่านด่านภาษีเห็นเลวีนั่งอยู่ข้างใน ตรัสให้คนทั้งหลายคนดีไซร้ไม่ต้องการยา
คนป่วยนั้นหากเล่าที่ต้องการรักษา แล้วตรัสแก่เลวีจงตามเรามา

3) โอในวันนี้องค์ชีวีทรงตรัสเรียกเรา ตอบองค์พระเป็นเจ้าว่าเราจะติดตามไป
รับใช้ด้วยใจจริงจนกว่าชีวาสลาย ด้วยว่าเราถูกดลใจให้ติดตามพระองค์มา