จงแพร่ธรรม    	เนื้อร้อง: บุญสม  เจริญเอง

ทำนอง: บ.อันโตนีโอ
===========================

(รับ) ขอโปรดให้จิตใจลูกนี้ไซร์ใคร่แพร่ธรรม
มีจิตคิดใคร่นำผู้อื่นรู้จักพระองค์ อัลเลลูยา อัลเลลูยา

1) โดยศีลล้างบาปข้าเชื่อ มีส่วนในเครือยิ่งใหญ่
มีสิทธิ์จักกล่าวร่ำไป ขอไขข้าแต่พระบิดา
ข้าใคร่เป็นเหมือนพระคริสต์ ขอโปรดสัมฤทธิ์เถิดหนา
ข้าจะเอื้อนกล่าววาจา ตอบพระกรุณาอย่างไร

2) ความเชื่อชีวิตอิสระ พลังจากพระนั้นไซร้
ข้านี้จักต้องแบ่งไป สู่ชนชาวไทยทั้งมวล
ข้านี้มีความสุขซึ้ง ใยจึงปล่อยผู้กำสรวล
ให้เขานั้นไซร์คร่ำครวญ ข้าควรจักช่วยชูใจ

3) พระคริสตเจ้าทราหลั่ง พระโลหิตหวังจักไถ่
วิญญาณทุกดวงนั้นให้ สู่สวรรคาลัยเรืองรอง
ไข่มุกดวงดาวงามตา มีค่ามิควรคู่สอง
กับวิญญาณงามข้าปอง ท่ามกลางพี่น้องเป็นพยาน

4) จงไปพระองค์ตรัสสั่ง ข้ามิรอรั้งรับสาร
จงสอนขอโปรดประทาน ให้วจีกิจการทรงคุณ
แก่นานาชาติข้านี้ ยินดีโปรดศีลล้างหนุน
วิญญาณทุกดวงมีบุญ ทรงชีพพระคุณศรัทธา

5) พระองค์ทรงรักมนุษย์ เขตสุดนั้นฤาจักหา
เดชะพระนามพระบิดา วังชาอิสระเป็นไท
พระบุตรนั้นแหละประทาน พระจิตบันดาลรักให้
ขอจงโปรดพระราชัย ประทานสันติให้โลกเทอญ