ใจยึดมั่น  		บ.พานุพันธ์

===========================

1) เราทั้งผองภูมิใจยึดมั่น ในคำสัญญาที่ให้ไว้
คราเมื่อรับศีลล้างเกริกไกร เทิดทูนไว้ในใจเสมอไป

2) จวบชีวิตจมดับลับโลก โศกและทุกข์ไม่ย่นย่อท้อ
เราจะขอยึดในสัจจา ไม่คลาดคลาถือตามพระทัย

(รับ) เราจะมีชีวิตเหมือนพระคริสตเจ้า เราเผชิญชีวิตเหมือนพระคริสตองค์
ยั่งยืนยงแต่ในความดี
เราจะพลีชีวิตพิทักษ์คุณธรรม สร้างความดีงามไว้คู่ใจ

3) สุขจริงแท้ความสุขยิ่งใหญ่ สุขที่ได้ติดตามพระคริสต์
จะไม่คิดผันแปรอื่นไกล มอบดวงใจแด่พระองค์ผู้เดียว