หนทางพระคริสต์    		ส.สรรค์สร้างกิจ

=============================

(รับ) ให้เราไปประกาศพระนาม พระเยซูผู้ไถ่โลกา
ยึดพระธรรมเป็นหลักชีวามั่นคง ให้เราไปดำเนินชีวิต
ด้วยดวงจิตที่สัตย์ซื่อตรง ในหนทางพระคริสต์ผู้ทรงชีวา

1) ที่ใดมีความเกลียดชัง นำความรักพระองค์ไป
ที่ใดมีความบาดหมางจงให้อภัย ที่ใดมีความืดมน
ขอพระองค์โปรยปราย แสงเรียงรายส่องนำชีวิตพ้นหมู่มาร

2) ที่ใดมีความโศกศัลย์ นำความหวังพระองค์ไป
ที่ใดความเชื่อหวั่นไหวโปรดไขแสดง ที่ใดมีความสับสน
ขอพระองค์เปลี่ยนแปลง ให้ร้อนแรงด้วยไฟแห่งรักสันติธรรม