ชีวิตนี้ยังมีความหวัง   		ส.อนนตพันธ์

===========================

1) ชีวิตนี้ยังมีความหวัง มีพลังรักฝังใจ
อย่าท้อแท้ฤทัย มุ่งเดินไปสู่ปลายทาง

2) ยิ้มรับความเศร้ากมล จงอดทนอย่าเจือจาง
มีพระคริสต์อยู่เคียงข้าง และชี้ทางสว่างตา

(รับ) ที่มืดจะกระจ่างส่องสว่างกรุณา คุ้มภัยอุ่นกายาทุกทิวาและราตรี

3) ชีวิตนี้ยังมีความหวัง มีพลังหนุนชีวี
มีพระคริสต์เป็นศักดิ์ศรี คุ้มชีวีร่ำไป