ชีวิตใหม่     		พ.อานามวัฒน์

===========================

1) เรามาเริ่มสร้างชีวิตใหม่ ให้สุขใสฤทัยรื่นรมย์
ชีวิตใหม่ไสวใคร่ชม ชื่นสุขสมภิรมย์ชมกัน

2) เรามาเริ่มด้วยรักพระองค์ ป้กใจคงยึดองค์ทรงธรรม์
ทางอบายมั่นหมายไกลพลัน ตัวเรานั้นคืนวันมั่นคง

(รับ) แสงธรรมส่องนำหนทาง เราจะวางไว้ในพระองค์
ทางความดีเรานี้ซื่อตรง จะดำรงคงมั่นสัญญา

3) ชีวิตเก่าเราไซร้ไม่แล มั่นคงแท้พระคริสต์ราชา
ชีวิตใหม่ดั่งให้วาจา ใครค้นหาย่อมพาสุขใจ