หยาดเหงื่อแรงใจ		ส.ดำเนินสดวก

===========================

1) หยาดเหงื่อที่เราลงแรง ลอยสู่เมืองแมนดินแดนอมตะ
หยาดเหงื่อบ่อเกิดแห่งชัยชนะ เพราะพระเปลี่ยนเป็นอาหารใจ

(รับ) เชิญมาดื่มกินอาหารนี้เถิด อาหารประเสริฐเกิดจากทรงชัย
เชิญดื่มกินดื่มกินให้ชื่นฤทัย รับเอาไปสู่ใจนิรันดร์

2) เหน็ดเหนื่อยจากการงานมา มาร่วมบูชามิสซาสัมพันธ์
เหน็ดเหนื่อยเท่าไรไม่สำคัญ มีพระทรงธรรม์สถิตในวิญญาณ