ทางชีวิต				ว.พันธุมจินดา

=============================

1. นี่คือชีวิตขององค์พระบุตร ผู้ทรงประสูติท่ามกลางความทุกข์ระทม
สู้ทนความหนาวปวดร้าวเหลือระบม แสนเศร้าตรอมตรมชีวิตของพระองค์

2. นี่คือชีวิตที่เราเดินตาม ประกาศพระนามด้วยความมั่นหมายดำรง
ยอมพลีชีวิตอุทิศถวายองค์ ด้วยเจตจำนงยืนยงประสงค์ทรงชัย

3. พระคริสต์ประทานอาหารศักดิ์สิทธิ์ พระกายโลหิตแนบชิดประสิทธิ์พรชัย
เพื่อให้ชีวิตของเราอยู่รอดปลอดภัย มุ่งสู่จุดหมายราชัยเที่ยงแท้ถาวร

4. นี่คือชีวิตของมิตรสนิท ลงมาใกล้ชิดประสิทธิ์ประสาทพระพร
เพื่อนำวิญญาณสู่ถิ่นฐานนิรันดร ร่วมสุขสโมสรสถาพรกับพระองค์