สวรรค์ชาวดิน			ส.ดำเนินสดวก

========================================

น้ำทิพย์รินหลั่งสู่ฝั่งกาลิลี เมื่อพระพระคริสต์ผู้ทรงใจดี
มีความรักเมตตา เมื่อท่านสอนทุกตอนท่านยังย้ำว่า
ให้เรารักกรุณา ต่อชาวประชาทั่วแดน

น้ำทิพย์รินหลั่งสู่ยังชาวประชา เมื่อพระคริสต์ทวีปังและปลา
มาเลี้ยงทุกคน และบัดนี้ฉันมีอาหารสุขล้น
กินได้แม้คนร่ำรวยและจน ช่วยพ้นภัยพาล

**ความหิวใดก็คลายหายสิ้น เมื่อได้ดื่มกินธารทิพย์จากแหล่งสวรรค์
พระวาจา พระกายาของจอมราชัน ประทานมาทุกทุกวัน นี่แหละสวรรค์ชาวดิน