เพราะรักเรา		อ.ประจงกิจ

==============================

1. นี่คือชีวิต แสนศักดิ์สิทธิ์ของพระบุตรเจ้า
เพราะทรงรักเรา จึงรับเอาทุกข์ทรมาน

2. เกิดในรางหญ้า กลางฝูงลาไม่มีใครเห็น
ยอมทุกข์ลำเค็ญ ยอมยากเข็ญเพื่อเป็นแบบอย่าง

3. ถูกทรมาน ให้แบกกางเขนในมรรคา
องค์พระบุตรา ไม่นำพาในความทุกข์ยาก
ถูกตรึงกางเขน เลือดกระเซ็นไหลโทรมกายา
องค์พระชุมพา สิ้นชีวาด้วยความทุกข์ทน

4. และด้วยความรัก ซึ่งประจักษ์ยิ่งใหญ่เหลือล้น
ทรงเลี้ยงคริสตชน ด้วยสกนธ์ในศีลบูชา

(ซ้ำ 3)