พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก  			พ.สุวิชากร

====================================

โอ้พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก เพราะรักสร้างเราให้มีชีวา
ทรงมอบความคิดอิสระเราเหลือพรรณา พระองค์ทรงเมตตาคอยนำพาเราก้าวไป

แต่ว่าเรามัวเฝ้าเอาแต่ใจตน ดิ้นรนก้าวพ้นแนวทางพระเจ้า
ยอมตัดความรักใจแน่นหนักในทางมัวเมา เพราะพระทรงรักเราพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้ง

(รับ) ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่นักหนา ส่งพระบุตราลงมาไถ่โทษชาวชน
สู้ทนลำบากทรมานทุกข์ทน จนสิ้นพระชนม์บนกางเขนอย่างอดสู
มีไหมรักใดเทียบเท่ารักนี้ ความรักยอมพลีชีวิตเป็นเครื่องบูชา
โอ้พระเยซูองค์พระชุมพา ปังแห่งชีวา เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณ

ด้วยความรักที่พระทรงมอบแก่เรา ให้เรามอบใจและกายของตน
พลีเพื่อความรักให้ประจักษ์รักแท้ยอมทน และจงรักทุกคนเหมือนพระองค์ทรงรักเรา