ปังทรงชีวิต			Angelus

=====================================
เพียงขอได้รักพระองค์เท่านั้น ทรงนำฉันให้พบหนทางใหม่
ทางแห่งชีวิตนิรันดรที่พระทรงชัย เป็นจุดมุ่งหมายในใจของข้าฯทุกวัน

สุขใจในรักขององค์พระคริสต์ แต่งเติมชีวิตวิญญาณจนสุดครบครัน
ธารแห่งความรักฉันมาจากแดนสวรรค์ สู่ดวงใจฉันขอรักพระองค์ต่อไป

(*)ปังทรงชีวิต ปังทรงชีวิต คือกายาพระคริสต์เพื่อเราทุกคน
ประทานความรัก ให้สุขจนล้น ขอน้อมกมล สาธุการ
ปังทรงชีวิต ปังทรงชีวิต ดวงฤทัยได้ใกล้ชิดพระองค์ทุกวาร
ทรงเสด็จมาประทับในดวงวิญญาณ นำทางให้ผ่านสู่วิมานนิรันดร (ซ้ำ*)