พลังชีวิต					ส.สรรค์สร้างกิจ

====================================
(รับ) โอ้ศีลมหาสนิทและพระจิตชีวิตเรา
ก้าวไปเพื่อประกาศพระนามพระเจ้า
โอ้ศีลมหาสนิทและพระจิตชีวิตเรา
พลังเพื่อการเป็นพยาน จนสุดแดนทั่วแผ่นดิน

1) พวกเรามาร่วมใจกันในวันนี้ มอบชีวีแด่องค์จอมกษัตรา
ทรงช่วยมนุษย์ด้วยรักเมตตา พ้นทางอบาย
โอ้มานนาจากดินแดนแห่งสวรรค์ เราร่วมกันขับบทเพลงเปล่งจากใจ
ร้องอัลเลลูยาพระผู้ไถ่ เชื่อในพระองค์

2) พระจิตเจ้าผู้นำเราเข้ามาหา พระวาจาแห่งชีวีที่เลิศล้ำ
ทรงอยู่ท่ามกลางเราเพื่อโน้มนำ พระคุณมากมาย
ทั่วแดนดินถิ่นเทศไทยต่างใฝ่หา ภาวนาอ้อนวอนองค์โปรดดลใจ
เป็นศิษย์ติดตามองค์พระผู้ไถ่ เชื่อในพระองค์

3) พระองค์ทรงส่งบรรดาศิษย์ทั้งหลาย แม้ใกล้ไกลสุดลำเค็ญสู้อดทน
ได้เทศนาสั่งสอนทุกคน ให้ได้กลับใจ
ขอพระองค์โปรดนำเราในวันนี้ ด้วยชีวีสืบทอดงานที่มากมาย
ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัย เชื่อในพระองค์

4) ขอพระองค์โปรดอวยพรโลกเรานี้ ให้ภักดีศรัทธาองค์มั่นคงไว้
เป็นหนึ่งเดียวในความรักยิ่งใหญ่ ให้การแบ่งปัน
ขอพระองค์โปรดนำทางเด็กทั้งหลาย เยาวชนมุ่งก้าวไปสู่สวรรค์
ให้กล้าเผชิญชีวิตไม่หวั่น เชื่อในพระองค์