นี่คือชุมพา

====================================

(รับ) นี่คือชุมพา เมตตาเหลือล้น
มาจากเบื้องบน เป็นทิพย์อาหาร
พระทัยแสนดี ปรานีวิญญาณ
เราจงกราบกราน ณ บัดนี้เทอญ

1. นี่คือพระองค์ ที่ทรงเมตตา
เสด็จลงมา ลูกแสนเปรมปรีดิ์
ลูกรับเสด็จ ด้วยเจตภักดี
น้อมเกล้าชุลี นมัสการ

2. นี่แหละอาหาร วิญญาณคริสตัง
นี่แหละคือปัง แห่งเมืองเทวัญ
เป็นพระมัดจำ ที่ค้ำประกัน
ชีวิตนิรันดร์ แก่เราทั้งหลาย

3. ขอโปรดเพิ่มเติม ส่งเสริมความเชื่อ
พระคุณจุนเจือ ให้ยิ่งมากมาย
ให้ลูกอยู่ชิด สนิทพระกาย
สบสุขสบาย อยู่ในพระองค์

4. โปรดจุดดวงใจ ด้วยไฟความรัก
ให้ลูกสมัคร จงรักเที่ยงตรง
ตลอดชีวิต ให้จิตจำนง
ผูกพันมั่นคง พระองค์ผู้เดียว