ในแผ่นปัง			ฉ.บรรยงค์

===================================

1) ในแผ่นปังที่พระองค์ทรงบังกาย เป็นเครื่องหมายแห่งรักประจักษ์มั่น
ว่าพระองค์ทรงมอบแม้ชีวัน เป็นประกันความรอดของวิญญาณ
2) พระองค์ยอมหลั่งให้แม้โลหิต ชุบชีวิตของเราลูกล้างผลาญ
พระองค์ทรงลงมาจากวิมาน เพื่อประทานความรอดแก่ทุกคน
(รับ) อันความรักของพระยิ่งใหญ่นัก เห็นประจักษ์ทั่วไปทุกแห่งหน
โดยเฉพาะผู้มีใจยากจน ยอมมอบตนไว้ในอ้อมพระกร
3) เชิญมารับพระกายพระโลหิต มาสนิทในใจไม่ไถ่ถอน
เสริมพลังให้รักไม่แคลนคลอน เมื่อม้วยมรณ์จักได้เฝ้าพระองค์