เมื่อได้รับปัง			ส.ดำเนินสดวก

=================================
1)แสนสุขใจเมื่อได้รับปัง สดชื่นชีวันวิญญาณลูกคงผาสุก
โอ้ศีลนี้คือกายขององค์พระบุตร ซึ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องหาใดเปรียบปาน
2)แสนสุขใจเมื่อรับพระองค์ ชื่นในอารมณ์ซื่อตรงมิเคยไหวหวั่น
ต่อพระองค์มั่นคงตลอดนิรันดร์ แต่ตัวเรานั้นต้องพึ่งพระบารมี

(รับ) ชุมพาน้อย ยอมตายหมายสอนทุกคน ให้พลีตัวตนยืนยงเพื่อช่วยผู้อื่น
แจกจ่ายความรัก ชักจูงด้วยความสดชื่น เราแสนเริงรื่นเมื่อเราทำตามพระองค์

3) แสนสุขใจในองค์พระเจ้า พวกเราชาว.. คริสตังล้วนเดินตามท่าน
โอ้พระองค์ ทรงดีสุดครบครัน ด้วยตัวเรานั้นขอรักจนชีพมลาย