มานนาใหม่		ว.พันธุมจินดา

==========================
1)อาหารที่ทานกันทุกทุกวัน
แม้จะอิ่มหมีพีมันก็ยังมีวันสูญสิ้น
แต่มีอาหารที่พระประทานอาจิณ
อาหารบำรุงชีวินไม่สูญสิ้นพระพร

2)อาหารประทานจากพระเป็นเจ้า
ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้เจ้าในครั้งคราวก่อน
นั่นคือมานนาที่พระเมตตาอาทร
ประทานให้เจ้าทานก่อนเข้าดินแดนสัญญา

(รับ) มานนาอาหารทานแล้วยังตาย
ไม่เหมือนมานนาใหม่ที่ได้จากพระบุตรา
มานนาใหม่นี้เมื่อทานแล้วมีชีวา
หล่อเลี้ยงบำรุงวิญญาณ์ ชีวาคงนิจนิรันดร์

3)อาหารประทานจากพระเป็นเจ้า
ที่พระเยซูโปรดเกล้าให้เราทานทุกทุกวัน
เมื่อใครทานแล้วจะแคล้วจากปวงภัยพาล
ชีวิตและวิญญาณผ่านเข้าดินแดนสัญญา