ลูกแสนยินดี			ว.พันธุมจินดา

===============================

1) ลูกแสนยินดีที่รักพระองค์ ยังรักมั่นคงยืนยงไม่มีวันหน่าย
ลูกจะซื่อตรงพระองค์เรื่อยไป แม้ชีพวางวาย ไม่คลายความรักได้เลย

2) ลูกแสนยินดีที่รับวาจา สุดแสนปรีดา วาจาพระองค์เอื้อนเอ่ย
ลูกจะเดินตามพระธรรมเฉลย จะไม่เมินเฉย ละเลยในพระวาจา

(รับ) โอ้พระเยซู พระผู้ใจดี เพราะรักลูกนี้ยอมพลีชีวา
ถวายชีวิต โลหิตมังสา แด่พระบิดาต่อหน้าปวงชน

3) ขอรักพระองค์ชั่วนิรันดร ถวายพระพร ยอกรทั่วทั้งสากล
ร่วมชาวประชาทั่วทุกแห่งหน วอนไหว้เบื้องบน ช่วยพ้นความทุกข์ชั่วกัลป์