จงรักกันและกัน			อ.ประจงกิจ

======================================

(รับ) จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน
จงรักซึ่งกันและกัน ดังที่เรารักท่าน

1. จงรับปังไปกินให้ทั่วกันเถิด ปังบ่อเกิดแห่งชีวิต
จงดื่มน้ำองุ่นในถ้วยกาลิกส์ ชีวิตฉันเพื่อท่าน (เพื่อท่าน)

2. จงเป็นดังตะเกียงส่องแสงสว่าง เป็นแบบอย่างที่ดีไซร้
จงเป็นเกลือที่เค็มเสมอไป ดังที่เราสอนท่านไว้(สอนท่านไว้)

3. จงร่วมจิตร่วมใจสวดภาวนา ตามวาจาที่เราสอน
จงรับใช้ซึ่งกันด้วยใจอาทร ดังที่เรารับใช้ท่าน (รับใช้ท่าน)

4. จงอภัยในความผิดและเคืองโกรธ ยกโทษทัณฑ์ให้กันไป
ยกโทษให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด ดังที่เรายกให้ท่าน (ยกให้ท่าน)

5. จงมีใจเอ็นดูกรุณา มีเมตตาผู้ต่ำต้อย
จงมีใจเผื่อแผ่แก่ผู้รอคอย ความช่วยเหลือของพวกท่าน (ของพวกท่าน)