หากแม้นเป็น			ป.จันทร์

================================

1) หากแม้นเป็นเช่นกาลิกส์ จะขอเป็นด้วยเต็มใจ
รองรับโลหิตหลั่งไหล ของพระองค์ทรงไถ่หล้า
2) หากแม้นเป็นเช่นจานรอง ประคององค์ผู้ทรงฟ้า
ผู้พลีทั้งกายา อยู่เหนือข้ากาลิกส์จาน
3) หากแม้นเป็นเช่นพระสงฆ์ จะเชิญองค์ลงมาผสาน
เสมอทุกทิวาวาร ราตรีกาล จะยินดี
4) หากแม้นเป็นคนบาปเล่า จะไม่เฝ้า หลบหน้าหนี
ขอกลับเป็นเช่นคนดี รับศีลนี้อีกสักครา
5) หากแม้นเป็นเช่นคนงาน มือกรำงานจนด้านหนา
ขอเอามือนี้มา รับกายาพาเข้ากาย
6) หากแม้นเป็นเช่นหนุ่มสาว คนแก่เฒ่าเช้าค่ำสาย
จะขอบำเพ็ญกาย ตัวอย่างหมายจะแพร่ธรรม
7) หากแม้นเป็นเช่นอะไร หรือว่าใครไม่สำคัญ
พระองค์นี้รักฉัน ทุกทุกวันท่านให้พร
8) ควรหรือที่จะจาก ศีลนี้หากแม้สักวัน
ปังนี้ก้อนเดียวกัน เรารับพลันเป็นหนึ่งเดียว