ดุจศิลา

=====================================

(รับ) เปลี่ยนจิตใจคนมีความอดทนเหลือคณา
ดุจเปลี่ยนศิลากลับกลายคล้ายดังสำลี

1) เราต่างเดินมุ่งหน้า สู่ราชัยสวรรค์
ทุกข์ทุกข์ร่วมกัน ผูกพันสร้างสรรความดี
ต้องเป็นดังเด็กน้อย ซื่อต่อพระทรงศรี
ร้องร้องดนตรี บทเพลงสรรเสริญพระองค์

2) ส่งคนใช้ยังสวน ไร่องุ่นแห่งนี้
พร้อมความหวังดี กลับทุบตีไล่ไป
ส่งบุคคลสุดท้าย คือบุตรชายสุดรัก
รู้รู้ประจักษ์ กลับฆ่าตายวายชีวา

3) หากชาวเมืองโสดม กับเมืองโกโมรา
เห็นพระกรุณา จะกลับมาหาพระองค์
แต่พวกท่านทั้งหลาย เปรียบตัวคล้ายดังหงส์
ไม่มีความซื่อตรง ต้องโดนลงพระอาญา

4) แต่ผู้ที่กลับใจ เมื่อฟังพระวาจา
พระทรงเมตตา นำพาสู่แดนนิรันดร์
เปลี่ยนจิตใจคน ที่ยอมถ่อมตนเหลือคณา
ดุจเปลี่ยนใจศิลา กลับมาเป็นใจเนื้อเอย