วอนพระชุมพา

==============================

พระชุมพาผู้ทรงถ่อมองค์ลงมา
ไถ่โทษาของเราคนบาปทั้งมวล
พระองค์ยอมสิ้นสุขตรอมทุกข์คร่ำครวญ
เพื่อเรามีส่วนร่วมสุขในพระราชัย

เราขอกราบวอนขอพระเมตตา
ยกสิ่งโทษาของเราให้สิ้นไป
ขอพระองค์ทรงดลเราพ้นจากภัย
เราจะได้ร่วมสุขกับพระองค์