โอ้ชุมพา			อ.ศิลาโคตร

===========================

โอ้ชุมพา ชุมพาพระเจ้า ให้พวกเรา เข้ามาพึ่งพา
นำวิญญาณ์ ให้พ้นผองภัย

ทรงยอม รับทรมาน จนวายชนม์
เพื่อเรา ทุกคน ได้พ้นพาล

โอ้เจ้าจอม เจ้าจอมราชา มอบชีวา เป็นบูชา
นำวิญญาณ์ ให้รอด สู่แดนพระองค์