ความรักขององค์พระเจ้า		ทวีศิลป์ พงศ์พิศ

=========================================

ความรักขององค์พระเจ้า ค่ำเช้าเฝ้าดูแล
ด้วยความรักแท้ ยอมแม้พลีชีพบูชา

เพราะทรงรักเรา ไถ่เราพ้นบาปโทษา
ยอมพลีชีวา นำวิญญาณ์ลูกพ้นหมู่มาร

โอ้พระชุมพา โปรดเมตตาปรานีสงสาร
ลูกขอกราบกราน ขอโปรดประทานสันติเทอญ
ลูกขอกราบกราน ขอโปรดประทาน สันติเทอญ