ความรัก			ทวีศิลป์  พงศ์พิศ

=============================

ความรักพระองค์ยิ่งใหญ่ มอบกายใจเพื่อไถ่ชีวา
พลีชีวิตโลหิตมังสา เป็นบูชาแด่พระทรงชัย

โปรดทรงเมตตาปรานี นำลูกนี้สู่ราชัย
ใกล้ชิดสนิททรงชัย สุขฤทัยในพระองค์