อาแมน 76  		เอากุสติน โมลิ่ง S.J.

=======================

อาแมน อาแมน อาแมน