รหัสธรรม (1)   	พ.มังกร

=================

พระเยซู ผู้ได้สิ้นพระชนม์
พระเยซู ได้ทรงกลับคืนชีพ
พระเยซู จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง