ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิ์งามล้ำ)

=================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ทรงฤทธิงามล้ำคำไข
ประเสริฐเลิศล้ำอำไพ ทรงชัยเจ้าจอมโยธา

พระเกียรติแพรวพราววาววับ โจมจับภาคพื้นเวหา
ข้าขอน้อมเกล้าวันทา ผู้มาในนามพระองค์