ศักดิ์สิทธิ์ (พระองค์ทรงฤทธิไกร)

==========================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
พระองค์ทรงฤทธิไกร
เสนาธิราชอวยชัย
บังคมไหว้พระเจ้าสูงสุด

สาธุการ สาธุการ สาธุการ
สาธุการพระเจ้าสูงสุด
โอ้บุตรพระเจ้าลูกกราบกราน
สาธุการพระเจ้าสูงสุด(ซ้ำ)