หยาดเหงื่อแรงงาน		ป.พุฒตาลศรี

=============================

1) หยาดเหงื่อแรงงาน ถวายร่วมจานบูชา
ทูลวิงวอนพระกรุณา โปรดรับบูชาของข้าพระองค์

2) จากคนยากไร้ ฝากไว้ด้วยใจเจียมตน
เป็นบูชาชุบชูกมล เปี่ยมล้นด้วยความภักดีพระองค์

(รับ) โอ้พระบิดา ผู้ทรงเมตตา โปรดรับบูชา บูชานิรันดร์
ร่วมบูชานั้น ถวายกายใจ

3) โปรดดลบันดาล พระหรรษทานที่หวัง
กำลังใจเพิ่มพูนพลัง เมื่อมีความทุกข์ท้อทรมาน