ทูนถวาย		พ.อานามวัฒน์

==================================

1) เทิดทูนวันทา ณ แท่นบูชาข้าเจ้า เพียบพร้อมน้อมเกล้าเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าธานี
เทิดทูนรำพึงซาบซึ้งถึงผู้ทรงศรี ให้แสงรวีพฤกษ์ไพรและปวงไร่นา

2) ผลิดอกออกรวงพุ่มพวงองุ่นหนุนนำ น้ำชื่นเย็นฉ่ำดื่มด่ำล้ำค่าคณา
ผลิดอกออกใบช่อชูไสวไกลตา รวงข้าวในนานำมาด้วยใจจำนง

(รับ) โปรดเปลี่ยนแผ่นปังเหมือนดังพระกาย องุ่นกลับกลายเครื่องหมายเลือดเนื้อพระองค์
ณ แท่นศักดิ์สิทธิ์ให้ข้าแนบชิดพระองค์ โดยทางพระสงฆ์กราบลงถวายพระพร

3) สิบนิ้วประนมสองมือบังคมก้มกราบ ด้วยใจซึมซาบกราบอธิษฐานวิงวอน
เทิดทูนถวายกายใจไร้สิ้นอาวรณ์ มาดแม้นม้วยมรณ์สังวรพรที่ประทาน