ถวายปัง

(ทำนอง Kevin Michols เนื้อร้อง Somchit S.H.B.)
===================================

1. แผ่นปังข้าฯ ขอถวาย จากกายผลงานมอบ
เหล้าองุ่นการกิจกอปร มอบบนพระแท่น
ไม่มีคำถามใดใด พี่น้องข้าฯ คือใคร
แต่รวมหนึ่งในพระกาย ในความเชื่อเดียว

พระวาจาก้องกังวาน สะท้อนภายในดวงมาน
โปรดรับคำตอบข้าฯขาน ดุจรับบรรณาการ
บาปร้ายมากมายข้าฯ รู้ ชีวิตความเชื่อฟื้นฟู
โปรดรับและทรงเอ็นดู เถิดองค์ราชา

2. แผ่นปังที่นำถวาย หักไซร้แล้วอำนวยพร
เป็นอาหารนิรันดร หล่อเลี้ยงชาวชน
ถ้วยเหล้าเลิศรสทรงฤทธิ์ โปรดพระวาจาศักดิ์สิทธิ์
กลายกลับเป็นพระโลหิต ชุบชูชีวิต

โปรดรับการงานด้อยค่า จากใจซึ่งไร้ราคา
เมื่อเริ่มโปรดทรงนำพา ฝันในดวงตา
ความพลั้งพลาดที่ล่วงเกิน พรใดที่ข้าหมางเมิน
ในบูชาข้าฯ ทูลเชิญ โปรดไถ่ด้วยเทอญ