ถวายกาย-ใจ		พ.อานามวัฒน์

===============================

1) กายทั้งกายข้าถวายเป็นพลี ดวงฤดีข้าถวายด้วยใจ
กายและใจข้าไม่ห่วงดวงฤทัย มอบด้วยใจเพื่อถวายเป็นสักการ์

(รับ) มาขอ มาขอแบ่งปัน พระคุณอนันต์ที่ท่านถวาย
ขอน้อมพร้อมทั้งจิตกาย มั่นหมายเป็นบูชา

2) พระโลหิตสถิตอยู่คู่บูชา พระกายาเพื่อประชามาพึ่งบุญ
น้ำองุ่นช่วยเจือจุนในพระคุณ ปังเพิ่มพูน บ่ ได้สูญ คุณนิรันดร์ (รับ)