ถวาย		ส.อนนตพันธ์

=======================

1. ขอถวายกายและใจ
ยกให้เป็นพลีบูชา
พร้อมกับคำภาวนา
เกียรติปฏิญาณ์ที่ซื่อตรง

(รับ) ปังและองุ่นนี้
ลูกยินดีพร้อมกับพระสงฆ์
ขอถวายแด่พระองค์
โปรดทรงรับเป็นเครื่องบูชา

2. ด้วยใจจงรักภักดี
โอ้ลูกนี้ยอมพลีชีวา
ทั้งกายและวิญญาณ์
เป็นบูชาแห่งรักนิรันดร์