แทนชีวิต     		ประพันธ์โดย  ชัชวาล ลิ้มสุวรรณ

=========================================

1) กราบวันทา ทรงธรรมผู้น้ำพระทัยกว้าง พวกลูกร่วมใจน้อมกายถวายพระองค์
ปังจากข้าวสาลี เหล้านี้จากองุ่นดง ด้วยเจตจำนง โปรดทรงรับไว้

2) เครื่องบูชา ซึ่งนำถวายพระองค์ท่าน นั้นแทนชีวาทั้งกายหมดสิ้นจิตใจ
ลูกกราบวอนพระองค์ โปรดทรงสถิตชิดใกล้ ประทับใน บูชาแห่งความสัมพันธ์

(รับ) เครื่องบูชา ลูกวอนพระองค์สำแดง โปรดเปลี่ยนแปลงเป็นกายของเจ้าชีวัน
อีกทั้งองุ่น ขอเจ้าพระคุณเปลี่ยนผัน เพื่อเป็นอาหารวิญญาณแห่งชีวิตเรา