ร่วมในบูชาของพระเยซู		อ.ประจงกิจ

=================================

1. ในบูชามิสซาเลิศล้ำ เป็นพิธีกรรม
รื้อฟื้นความรักของพระบุตรา
ทรงถวายโลหิตกายา แด่พระบิดา
เป็นเครื่องบูชาไถ่เราพ้นบาป

(รับ) ร่วมถวายด้วยจิตใจซื่อตรง
กับพระสงฆ์ผู้แทนของชาวประชา
กายและใจถวายแด่พระบิดา
พร้อมบูชาล้ำค่าของพระเยซู

2. แผ่นปังจากข้าวสาลี ผลงานอย่างดี
แทนงานมากมีที่เรากระทำ
เหล้าองุ่นแทนความสุขล้ำ จากพระทรงธรรม
ขอนำร่วมในบูชาพระองค์ (รับ)