โปรดเปลี่ยนแผ่นปังบูชา		ทวีศิลป์ พงศ์พิศ

===================================

1) ขอถวายร่างกายใจจิต แด่ทรงฤทธิ์เป็นบูชา
ดุจควันเครื่องหอมที่เผาบูชา สู่เคหาจอมราชัน

2) ขอถวายปังและองุ่น เจ้าพระคุณเปลี่ยนเป็นชีวัน
เพื่อชาวประชานำมาพร้อมกัน คืนสู่สวรรค์นั้นสุขใจ

(รับ) โปรดเปลี่ยนเป็นปังบูชา เป็นกายามังสาขององค์ทรงชัย
เพื่อเลี้ยงบำรุงกายใจ ให้ลูกทั้งหลายใกล้ชิดพระองค์

3) ขอถวายร่างกายใจจิต แด่ทรงฤทธิ์ร่วมกับพระสงฆ์
ร่วมในบูชาศักดิ์สิทธิ์ขององค์ ด้วยประสงค์ร่วมองค์บูชา