พระคริสต์ยอดบูชา			ส.ศรีประมงค์

=====================================

องค์พระคริสต์ยอดบูชา (ยอดบูชา ยอดบูชา)
สิ้นชีวาถวายชีวี (ถวายชีวี)
ยอมมอบตนเป็นพลี (มอบตนเป็นพลี)
ไถ่โลกนี้เพื่อชาวประชา

โปรดเมตตา (โปรดทรงเมตตา)
ผู้เดินตามพระองค์
โปรดเมตตา (โปรดทรงเมตตา)
ผู้เดินตามพระองค์
ด้วยใจมั่นคง (ด้วยใจมั่นคง)
ต่อพระองค์นิรันดร์

องค์พระคริสต์ยอดบูชา (ยอดบูชา ยอดบูชา)
กราบวันทาเจ้าจอมราชัน (เจ้าจอมราชัน)
โอ้พระองค์ทรงธรรม์ (พระองค์ทรงธรรม์)
ดวงชีวันถวายพระองค์