ปังองุ่นหนุนนำ		เนื้อร้อง:ว.หิรัญญการ  ทำนอง: แก้วมังกร

=========================================

กราบองค์บิตุรงค์ทรงฤทธิ์ ขอมอบกายจิตเสริญสรร
พร้อมปังองุ่นหนุนนำ ทูลเทิดเลิศล้ำบรรยาย

โปรดส่งพระจิตสิทธิศักดิ์ เสริมแรงพลังรักเฉิดฉาย
แปลงเปลี่ยนปังเป็นพระกาย ทูลถวายพระองค์ทรงชัย

(*) โปรดเปลี่ยนองุ่นเป็นพระโลหิต ชุบชูชีวิตพิศมัย
ขอถวายสุดจิตกายใจ รับไว้เชิดชูบูชา

กราบองค์บิตุรงค์ทรงฤทธิ์ ขอมอบกายจิตหรรษา
พร้อมองค์ผ่องผุดบุตรา ผู้พลีชีวานิรันดร์