มิอาจทดแทน		ส.ดำเนินสดวก

================================

1) เครื่องบูชาเป็นสัญญานำมายังแท่น
แล้วผลงานจากแดนมีสิ่งแอบแฝงนั่นแหละคือใจ

2) เหล้าที่รินพาดพิงถึงองค์ผู้ไถ่
พระโลหิตหลั่งไหลเพื่อความเป็นไทของปวงประชา

(รับ) ตอบแทนบุญคุณกี่ครั้ง ก็ยังมิแทนความรักของพระบุตรา
หวังใจในบูชา ปรารถนาถวายเป็นพลี