ลูกมอบดวงใจ			เนื้อร้อง:ย.ย.สามเสน

ทำนอง: Bach
=================================

1. ลูกมอบดวงใจกราบไหว้บูชา พระตรีเอกานุภาพเกรียงไกร
ชาวโลกพร้อมมูลนักบุญเทพไท ขอเชิญร่วมจิตใจบังคมไหว้พระองค์

2. โอ้พระบิดาสง่าทรงฤทธิ์ พระองค์สถิตสวรรค์ยืนยง
ปรานีลูกเทอญเชิญอานิสงส์ เร้าใจลูกซื่อตรงและมั่นคงศรัทธา

3. โอ้องค์พระบุตรสุดรักอ่อนหวาน ยอมทรมานไถ่โทษโลกา
พลีเลือดเนื้อเป็นเช่นปังบูชา อาหารเทพเทวาเพื่อรักษาวิญญาณ

4. โอ้องค์พระจิตเรืองฤทธิ์บวร โปรดอำนวยพรแก่ลูกทุกวาร
เพิ่มกำลังใจให้ลูกต้านทาน ริปูและหมู่มารมีชัยชาญนิรันดร์