ขอยกถวาย			พ.มังกร

===========================

1) จากใจลูกขอถวาย แด่องค์พระผู้ทรงชัย
ถวายด้วยใจยินดี มอบให้เป็นพลีบูชา
โปรดเถิดพระองค์ โปรดรับดวงใจของลูก
ที่ทำให้ช้ำพระทัย ขอยกถวาย ขอยกถวาย

2) จากใจอันต่ำต้อยนี้ ถวายไม่คิดเอาคืน
มอบแด่พระองค์ มอบแด่พระองค์
โปรดเถิดพระองค์ โปรดรับดวงใจของลูก
ที่ทำให้ช้ำพระทัย ขอยกถวาย ขอยกถวาย