ขอทูลถวาย			เรียบเรียง: อ.ประจงกิจ

==================================

1. ขอทูลถวายร่างกายใจจิต ร่วมศีลสนิทกับหัตถ์พระสงฆ์
ขอน้ำพระทัยหล่อใจให้ตรง จะได้ดำรงชีวิตชิดกัน
ขอเชื่อมนิสัยร่วมใจไมตรี ถวายชีวีแด่องค์ทรงธรรม์
นิสัยใดโทษจงโปรดเปลี่ยนพลัน ให้ดวงชีวันเป็นน้ำหนึ่งเดียว

2. พระปิ่นปกเกศเสด็จทรงศีล เพื่อช่วยแผ่นดินทั่วหล้าฟ้าเขียว
ให้ประชาคมอารมณ์กลมเกลียว ใจหาญชาญเชี่ยวปฏิบัติสัตย์ตรง
อัญเชิญเครื่องมูลกราบทูลถวาย ชีวิตใจกายร่วมกับพระสงฆ์
ยกให้เป็นสิทธิ์ร่วมคริสตองค์ ด้วยใจบรรจงในกองบูชา

3. น้ำที่พระสงฆ์รินลงในถ้วย เหมือนหนึ่งขอช่วยให้ร่วมศรัทธา
สมเป็นคริสตังรู้ฟังมิสซา ร่วมศาสดาให้กู้วิญญาณ
อนึ่งประสงค์ดำรงชีวิต ให้อยู่ใกล้ชิดกับพระอาจารย์
ทุกลมหายใจไม่มีรำคาญ เป็นสุขสำราญชั่วนิรันดร