ขอมอบถวาย			พีรสันติ จวบสมัย

=======================================

1) สุดดวงใจถวายแด่องค์ ผู้ดำรงคงความยิ่งใหญ่
เครื่องบูชาพาร่วมจิตใจ ร่วมถวายมอบแด่พระองค์

2) โอ้แผ่นปังที่นำชีวา ลูกนำมาวันทามั่นคง
อีกหยาดเลือดโลหิตพระองค์ ท่านผู้ทรงยืนยงนิรันดร์

(รับ) ร่วมกับสงฆ์คงถวาย ทั้งใจกายมุ่งสู่สวรรค์
ทั้งความคิด กิจการชื่นบานยินดี มอบบูชา

3) ขาดพระองค์ผู้ทรงเกรียงไกร เหมือนชีพวายมลายชีวา
ลูกวิงวอนโปรดกรุณา เครื่องบูชามอบแด่พระองค์