ข้าฯ มอบถวาย

===============================
1) ข้าฯ มอบถวาย ทั้งกายใจพลีบูชา ผู้วายชีวา ช่วยข้าพ้นจากบาปพลัน
โปรดทรงปรานี ให้มีแต่ความสุขสันต์ ดำเนินชีวัน ทรงธรรมขอนำมรรคา

รับ) ข้าฯ มอบถวาย ทุกสิ่งทั้งหลายแด่องค์
ราชามอบวันเวลา ปัญญาและดวงชีวี
ข้าฯ มอบถวาย กายใจวาจาแด่องค์
ภูมีด้วยความยินดี ทำตามพระทัย

2) โปรดเปิดดวงใจ พึ่งในพระคุณเมตตา ตลอดชีวา ขอนำความสุขสมบูรณ์
จะอยู่แห่งใด พระพรอำนวยเพิ่มพูน ปวงชนเกื้อกูล สรรเสริญเทิดทูนทรงธรรม์