กายและใจ			ป.พุฒตาลศรี

================================
1) กายและใจ ยกให้เป็นพลีบูชา ภาวนาขอให้คำข้าเป็นจริง
ยามทุกข์ใจ ยากไร้หมดที่พึ่งพิง อย่าทอดทิ้งความตั้งใจ

2) เราเกิดมา ไร้ค่าเสื่อมเสียศักดิ์ศรี เราอยู่ดี พระเจ้ากอบกู้วิญญาณ
ชีวิตเราจะเฉาร่วงโรยแรมรา นอกจากว่าปรารถนาในพระองค์

(รับ) ร้องเพลงรักชื่นชม ใจสุขสมภิรมย์ยินดี
ความจงรักภักดี รักษาไว้อย่างนี้ตลอดกาล

3) ทำสิ่งใด ขอให้ทำเพื่อพระองค์ ใจมั่นคง รักองค์พระเจ้านิรันดร์
ขอเทวา รักษาอย่างให้แปรผัน อย่ามีวันห่างเหหันเลยเอย