จากใจ			บ.พานุพันธ์

===============================

1) ขอถวายพระองค์ หมดสิ้นใจกายน้อมให้แด่ทรงชัย
โปรดทรงรับไว้ เป็นของถวายและบูชา

2) ขอถวายน้ำองุ่น กับปังร่วมใจกับพระสงฆ์
โปรดทรงเมตตา กรุณาทำให้ศักดิ์สิทธิ์

(รับ) ขอถวายทุกสิ่ง อย่าทอดทิ้งโปรดรับฟังลูก
กราบวอนพระองค์ ด้วยจิตใจผูกรักเชิดชู

3) ขอยอมรับทุกสิ่ง ไม่ประวิงขอให้เป็นน้ำพระทัย
จากใจดวงนี้ มอบชีวีเป็นของกำนัล