ด้วยใจรัก			ไพรัช นามวงศ์

===============================
1) จากดวงใจที่รักพระองค์ จึงประสงค์มอบบูชานี้
พร้อมด้วยกายและคุณความดี โปรดปรานีรับพลีจากใจ

2) จากดวงใจที่ซึ้งพระคุณ โปรดการุณคุ้มครองป้องภัย
รักพระองค์นั้นเต็มหทัย โปรดรับไว้แม้นทรงเมตตา

(รับ) กิจการทั้งหลาย ขอถวายเป็นบูชา
แด่พระองค์พระบิดา ถวายวิญญาณ์ชั่วนิจนิรันดร์

3) ด้วยความรักพระองค์มอบกาย ซึ่งยอมตายชี้ทางสวรรค์
รักพระองค์ทรงพลีชีวัน ข้าเช่นกันสัญญาจะตาย