ดอกไม้และดวงใจ			ส.ดำเนินสดวก

===============================

เห็นดอกไม้งามบนแท่นบูชา
เปรียบเหมือนดวงใจข้าฯ ที่พร้อมบูชาพระเจ้า
ดอกไม้สดสวยงดงามเพียงใดไหนเท่า
แต่ดวงใจเรามีค่ามากกว่าดอกไม้ (มีค่านับเหลือคณา)

เห็นเหล้าและปังกำลังเปลี่ยนไป
องค์พระคริสต์สถิตในจิตใจยินดีมิคลาย
ขอมอบชีวิตอุทิศตราบจนวันตาย
เพื่อถวายคล้ายดังที่ท่านภักดี

อยากจะเป็นอาแบลที่แสนซื่อสัตย์
มีหทัยรักมั่นคงตลอดชีวี
อยากจะเอาเครื่องเผาบูชาที่ดี
ถวายเป็นพลีสิ่งนี้คือกายใจเรา