บรรณาการ		เนื้อร้อง: ว.สุวรรณใจ

ทำนอง: คุณพ่อ อาโนล์ ปือเซ่อร์
===================================
1. แทบบาทาพระผู้เมตตา ลูกเข้ามามอบบรรณาการ
โปรดประทานพระหรรษทาน ลงมายังสิ่งของถวาย
โปรดประทานพระหรรษทาน ลงมายังสิ่งของถวาย

2. น้อมถวายร่างกายและใจ แด่ทรงชัยลูกขอกราบกราน
โปรดเหลียวแลเอ็นดูชาวเรา ผู้เข้าร่ำคำภาวนา
โปรดเหลียวแลเอ็นดูชาวเรา ผู้เข้าร่ำคำภาวนา

3. มวลดอกไม้และเครื่องบูชา ลูกนำมาถวายพระองค์
เพื่อดำรงชีวิตศรัทธา ปลอดภัยนานาทุกประการ
เพื่อดำรงชีวิตศรัทธา ปลอดภัยนานาทุกประการ

4. ถวายปังและน้ำองุ่น พร้อมเครื่องมูลพระสงฆ์ถวาย
แทนพระกายโลหิตพระองค์ ใจบรรจงในกองบูชา
แทนพระกายโลหิตพระองค์ ใจบรรจงในกองบูชา

5. ขอร่วมชิดสนิทสัมพันธ์ กับราชันผู้ทรงฤทธา
ขอขมาโทษบาปทั้งปวง ที่ล่อลวงให้ลูกพลาดไป
ขอขมาโทษบาปทั้งปวง ที่ล่อลวงให้ลูกพลาดไป